Home
DSC_0522
DSC_0069
DSC_0892
DSC_0059
DSC_6635
DSC_2746
DSC_6246
DSC_3718

KONINKLIJKE KYNOSKLUB HEULE V.Z.W.

KALENDER 2020

15/02/2020 Wedstrijd IGP
13/03/2020 Algemene statutaire Vergadering
04/04/2020 Werkdag . Opfrissen terreinen - wordt uitgesteld
25/04/2020 GP - Brevet + Soc. Test - gaat niet door wegens corona maatregelen
01/05/2020 GP - Deb. en Prgr. 1 + 2 - gaat niet door wegens corona maatregelen
01/06/2020 Ring cat. 1+2+3 CAC
28/06/2020 Interclub Agility 1 + 2
12/07/2020 Klubkampioenschap
19/09/2020 Westvl. Fed. Show
17/10/2020 Werkproeven Westvl. Fed.
07/11/2020 Eurodogshow . geen trainingen
08/11/2020 Eurodogshow . geen trainingen
22/11/2020 Ring cat. 1+2

Waarschuwingen: De kantine zal gesloten blijven tot 19/04  en de trainingen worden tijdelijk geschorst in overeenstemming met de coronamaatregelen.


Corona virus-3

In uitvoering van de maatregelen opgelegd door de Federale Overheid deelt het Bestuur van de VdA vzw het volgende mee:

  1. alle evenementen/wedstrijden (inclusief BH testen, Soc testen,…) worden afgeschaft (annuleren in MYKKUSH door de betrokken club);
  2. clubs met een horeca uitbating mogen deze niet openen;
  3. trainingen/cursussen en vergaderingen worden afgelast.

Deze maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart 2020 24:00 hr tot en met vrijdag 3 april 2400 Hr en voor gans België.
Bij vragen mag men altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.


Coronavirus-3
 En exécution des mesures imposées par le Gouvernement Fédéral, le Conseil d'Administration de l’AdD asbl annonce ce qui suit:

  1. tous les événements / compétitions (y compris les tests BH, les tests Soc, ...) seront annulés (annulés à MYKKUSH par le club concerné) ;
  2. les clubs avec restauration/buvette ne peuvent pas les ouvrir ;
  3. la formation (entrainements et cours) et les réunions sont annulées.

Ces mesures s'appliquent du vendredi 13 mars 2020 à 24h00 au vendredi 3 avril à 24h00 et ceci pour toute la Belgique
Si vous avez des questions , vous pouvez toujours contacter le Secrétariat Générale.


IPO


Dit Gebruikshonden-programma is wereldwijd het meest bekende van alle hondendisciplines. Het bestaat uit drie delen : het speuren, de gehoorzaamheid en het pakwerk.
Honden die hier voor geschikt zijn, zijn zowat alle Waak- en Verdedigingshonden, met een overwicht van de Belgische en Duitse Herders.
Onze instructeur Valère Mahieu probeert uw hond op te bouwen, tot hij in staat is uit te komen in competitie-verband.
Er bestaan 3 klassen, waarbij de jonge honden starten in Klasse 1, daarna kunnen ze overgaan naar 2 om op hun top in Klasse 3 uit te komen.
Het punten totaal is 300 (100/100/100).
De Belgische top komt jaarlijks uit in een Belgisch- en een Wereldkampioenschap.


UREN:
De instructeurs van het IPO programma werken doorlopend op dinsdag vanaf 18u00 en zaterdag vanaf 14u00.
Op zondagvoormiddag kan je afspreken voor het speuren.

Gehoorzaamheid


Droom jij er ook van om van je speelse puppy een sociale, gehoorzame hond te maken.
Een volwassen hond waarmee je gezellig een terrasje kan doen, op restaurant gaan, in stad wandelen zonder dat ze je bekijken en denken waar gaat de hond met zijn baasje.

Het moet niet bij een droom blijven.

Vanaf drie maand leren de puppy's spelenderwijs de basiselementen bvb zitten, liggen, dicht wandelen, apporteren. Aan zes maand gaan ze door naar de A-klas waar alles veel correcter wordt uitgevoerd. Eens per maand kan je bewijzen wat je hond kan en zo doorstoten naar de hogere klassen. Voor het echte werk in de debutanten leg je samen met je hond een proef voor het behalen van een brevet af. Daarna kan je via wedstrijden nog hoger klimmen.
Om zover te komen is het niet alleen de hond die een inspanning levert, maar ook het baasje zal uit zijn pijp moeten kruipen. Consequent en kordaat de hond zaken aanleren, steeds dezelfde bevelen herhalen. Je ziet de relatie tussen hond en baasje is heel belangrijk om tot goede resultaten te leiden.


UREN:

ZONDAG:
Puppy-klas: om 9u30, honden tot maximum 6 maanden
Groep B: 9u30
Groep A: 10u15
Groep C: 10u15
Wedstrijdhonden en honden in voorbereiding op brevet

DINSDAG:
Groep A: 19u15
Groep B: 18u30
Groep C: 19u15
Wedstrijdhonden en honden in voorbereiding op brevet
VOORLOPIG: trainen de groepen A en B samen op dinsdag van 19u00 tot 19u45.

Ring


De oudste (bestaat > 100 jaar) en ook meest veeleisende tak van de hondensport.
Ringsport vergt van de hond lenigheid, moed en gehoorzaamheid om in alle omstandigheden te bewaken en te verdedigen.
Daar alles zich afspeelt op een afgebakend terrein (Ring) wordt dit ook Ringsport genoemd.
Onze instrukteurs en pakwerkers : Johnny Misselyn, Bruno Misselyn, Mario Misselyn, en Kris Serreyn, zorgen ervoor dat Kynosklub in de Ringsport aan de Belgische top staat. Bewijs daarvan zijn de Belgische titels van Johnny Misselyn met Xando van Tineke in 1978, José Bruyneel met Iris in 1991, Bruno Misselyn met Tsjoppe van de Haantjesheok in 1999 en Kris Serreyn met Ycaros van de Haantjeshoek in 2003.
Er bestaan 4 categoriën, waarin men pas kan starten na het afleggen van een socialisatietest.
De jonge honden starten in kat. 1 om dan jaar na jaar door te groeien naar 4.
Het puntentotaal in kat 1 is 270 en voor de overige categoriën is dit 360.


UREN:

Dinsdag: wordt getraind tussen 18u30 en 22u00
Zaterdag : trainingen tussen 14u00 en 17u00

SPEUREN


Speuren is het spoor volgen of bemerken. De neus is hierbij het onderscheidend orgaan. Wat voor ons de ogen zijn is voor de hond zijn neus. Bij honden is de reuk het hoogst ontwikkelde zintuig. Het reukvermogen van elke hond, ras of rasloos, mag niet worden onderschat. Als ruiken voor de hond belangrijk is zouden we dat niet mogen verwaarlozen tijdens de opvoeding en training van de hond. Veel honden komen hierin tekort. Elke hond kan in feite al zoeken en speuren, maar het doelgericht zoeken en speuren in ons voordeel, moeten wij de hond aanleren. In een korte tijd bestaat de mogelijkheid om het speuren in ons voordeel aan te leren, mits het maar wordt aangeleerd op de juiste manier. Er zijn diverse mogelijkheden: sorteren, zoeken en speuren. Sorteren: het zoeken naar een voorwerp welke de zelfde lucht heeft als het uitgangsvoorwerp. Dit voorwerp ligt tussen andere voorwerpen.
Zoeken: naar bepaalde stoffen of voorwerpen welke voor de hond een geurherkenning hebben.
Speuren: het zoeken naar menselijke lucht welke toebehoren aan een persoon die een spoor heeft uitgelopen. De hond dient dan deze persoon te vinden.
Het is zeker niet zo, dat alleen herderachtigen in aanmerking zouden kunnen komen om een speurtraining te volgen. Ook andere rassen of raslozen kunnen aan een speurhondentraining deelnemen, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Het is van groot belang de training zodanig te geven dat hond en baas zich er in thuis voelen. Dus niet de hond aan de training aanpassen maar, de training aan de hond aanpassen. Ook niet te verwaarlozen is dat de training niet onder dwang moet plaats vinden, zeker niet bij jonge honden. Op jeugdige leeftijd is het al mogelijk om spelenderwijs met zoekwerk en/of speurwerk te beginnen. Een stappenplan is noodzakelijk en een logboek om de vorderingen bij te houden maar ook de fouten. Een systematische opbouw van het geheel en coaching van de baas naar de hond toe. Leer alleen aan wat nodig is. Er zijn dus verschillende disciplines’s om te beoefenen met de hond op speurgebied. Switch niet van de ene discipline naar de andere discipline, dit is niet bevorderlijk voor de speurkwaliteiten van de hond. Evenals van de ene trainingsmethode naar de andere. Dit werkt erg verwarrend voor de hond maar ook voor de baas. Goede begeleiding is noodzaak, kennis van gedrag en van speurwerk zijn twee punten die nodig zijn. Ga niet voor de hond denken en hou het overzichtelijk.

Mondoiring


Een vergelijkbare discipline met het Ringprogramma, waarbij een 15-tal jaar geleden de eerste stappen werden gezet om ook internationaal in competitie te komen.
Dit programma is een sterke groeier in de internationale hondensport, waarbij België Een der sterkste landen is.
Er zijn 3 categoriën, waarbij men start in 1, puntentotaal 200, daarna 2, puntentotaal 300 en aan de top kat. 3, puntentotaal 400.
Instrukteur Ivan Vansteeland en pakwerker Steven Cottegnie zorgen ervoor dat ook hier Kynosklub met een aantal heel goede honden in competitie kan treden.

Veldwerk


Een vergelijkbare discipline als het Ringprogramma met als groot verschil de plaats waar de wedstrijden zich afspelen. Veldwerk heeft plaats in de natuur, in de stad, kortom overal waar je in de praktijk met je hond in aktie kan komen.
Het programma leunt het meest aan bij de dagdagelijkse realiteit. We vinden er oefeningen speuren, gehoorzaamheid, lenigheid, verdedigingswerk en waterwerk.
De instrukteurs en pakwerkers zijn Rudy de Brandt en Bruno Misselyn.
In het veldwerk staat Kynosklub al jaren

eenzaam aan de top met in de laatste 10 jaar Nationale titels voor Mario Misselyn met Puschka van de Haantjeshoek (3X), Ann Vandewiele met Rocky (2X) en in 2003 en 2004 Bruno Misselyn met Tsjoppe van de Haantjeshoek.
Vanaf 2005 zijn er 2 categoriën : men start in 1, puntentotaal 300 om dan over te gaan naar 2, puntentotaal 400.
In het veldwerk is momenteel een tendens aan de gang om hier ook een internationaal programma uit te bouwen, dit in eerste instantie met Frankrijk. Vanaf 2005 vinden hier de eerste proefwedstrijden plaats.

Agility


Iedereen kent de jumping voor paarden. Wel ook in de hondensport is er een boeiende discipline die veel weg heeft van deze jumping. Het grootste verschil is dat je als baasje niet op je dier zit, maar als een echte sportieveling naast je hond het parcours aflegt.
De toestellen worden vanaf jonge leeftijd spelenderwijs aangeleerd. Je hond leert niet alleen sprongen aan, maar ook een wipplank, een hoepel, een tunnel, een dak… je ziet deze discipline is niet eenvoudig.
Ik zie jullie al denken moet een kleine hond over dezelfde hoogte springen als een grote hond? Neen hoor, de honden worden ingedeeld in drie hoogtes.
Op iedere wedstrijd, waar je na het behalen van je brevet kan aan deelnemen, vind je deze drie categorieën terug.
Ieder parcours is anders, want het wordt geplaatst door de keurmeesters van dienst. Je mag steeds het parcours eventjes gaan verkennen, en dan is het aan de geleider om zijn hond in de juiste volgorde het parcours te laten afleggen. Fouten tijdens het parcours worden bijgehouden en zoals jullie al dachten is de winnaar de snelste hond met de minste fouten.
Hier kan de hond zich echt uitleven op een speelse manier. Ook hier is de relatie hond en baas van groot belang.


UREN:

Zondag, dinsdag en zaterdagmiddag.
Doorlopend tijdens de training van het gehoorzaamsheidsprogramma


BESTUUR


Johnny

is de enige overblijvende van de stichtende leden


Pol

Ondervoorzitter


Bruno

Secretaris

Valère

Voorzitter.

KONINKLIJKE KYNOSKLUB HEULE V.Z.W.

Terreinen : Pachthofstraat 20

8501 Kortrijk-Heule